Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Новини ОДПІ

Дата: 31.08.2018 08:16
Кількість переглядів: 402

Фото без опису

Будьте пильними у сплаті єдиного внеску

 

Кременецька ОДПІ повідомляє, що фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

При несплаті (неперерахуванні) або несвоєчасній сплаті (несвоєчасному перерахуванні) єдиного внеску починаючи з 20-го числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, до фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, та допустили зазначене порушення, починаючи з 01.01.2015 та надалі накладається штраф у розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум. На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Також за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску фізичні особи - підприємці несуть адміністративну відповідальність.

 

Власні або орендовані приміщення в різних регіонах України, де працюють наймані працівники: куди сплачувати ПДФО?

 

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) до бюджету передбачено ст. 168 ПКУ, відповідно до якої ПДФО, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України (далі – БКУ).

Відповідно до ст. 64 БКУ ПДФО, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Підпунктом 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 ПКУ передбачено, що суми ПДФО, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету ПДФО, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого ПДФО на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів, а у випадках, передбачених ПКУ, - за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості) (п. п. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).

Згідно з п. 63.3 ст. 63 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) у порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» із змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Так, п. п. 7.1 п. 7 Порядку визначено, якщо відповідно до законодавства в платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

Враховуючи викладене вище, ПДФО підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель) в різних регіонах України, в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів.

 

Антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну

карбамідо-формальдегідної смоли з РФ

 

У липні 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі –  Комісія) прийняла рішення №АД-392/2018/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації", згідно з яким установила остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

Карбамідо-формальдегідна смола, що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння (у відсотках до митної вартості товару) остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище, з Російської Федерації у розмірі 39,94%.

Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 39,94%.

Остаточне антидемпінгове мито справляється органами доходів і зборів (митницями) України відповідно до опису товару та незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів) через 45 днів з дня опублікування повідомлення про прийняте рішення (тобто з 19 серпня 2018 року).

 У Рішенні Комісії зазначено, що об’єктом розслідування було визначено карбамідо-формальдегідний концентрат (далі – КФК) та карбамідо-формальдегідну смолу (далі – КФС), що можуть класифікуватися за кодом 3909 10 00 00 згідно з УКТЗЕД.

За результатами проведеного розслідування Комісією КФК виключено з-під визначення товару, що був об’єктом розслідування, з урахуванням наступного:

- КФК та КФС не взаємозамінні товари та є різними технічними продуктами, у зв’язку з чим відрізняються один від одного за своїми фізичними, технічними, хімічними характеристиками та сферами використання;

- КФС та КФК знаходяться на різних етапах одного виробничого процесу: КФК є сировиною (напівфабрикатом) для виробництва КФС, а КФС – готовий для використання продукт.

КФС це смола в рідкому стані (суспензія) однорідного білого кольору, який може змінюватись до світло-коричневого залежно від додаткових включень та строку зберігання.

КФС характеризується такими показниками, як масові частки вільного формальдегіду та сухого залишку. При цьому КФС має дуже малий проміжок часу для желатинізації при температурі 100°С, на протязі якого проба клейового розчину КФС втрачає свою текучість.

КФК є в’язкою рідиною з вмістом частки загального (вільного та полімернозв’язаного) формальдегіду. В’язкість КФК, наявність показників "вміст загального та вільного формальдегіду" та інше свідчать про те, що КФК є преполімером або форполімером, тобто є сумішшю олігомерів.

КФК здебільшого застосовують у виробництві карбамідо-формадельгідних та меламіноформальдегідних смол, для обробки карбаміду проти злежування, а також у деревообробній промисловості для виробництва фанери та ДСП.

Враховуючи вищевикладене, між КФС та КФК можна виділити такі відмінності:

1) КФК – водний в’язкий розчин продуктів первинної поліконденсації формальдегіду і карбаміду, КФС – смола в рідкому стані (суспензія);

2) для КФК характерним показником є загальний формальдегід, для КФС – вільний формальдегід, при цьому КФК має дуже різкий запах формальдегіду.

Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу 3 пункту 3.3 Рішення №392 остаточне антидемпінгове мито справляється органами доходів і зборів (митницями) України відповідно до опису товару "Карбамідо-формальдегідна смола", що класифікується за кодом 3909 10 00 00 згідно з УКТЗЕД, при цьому КФК виключено з-під визначення товару, що був об’єктом розслідування, у зв’язку з чим він не підпадає під дію цього рішення.

За матеріалами Тернопільської митниці ДФС

 

З початку року Тернопільська митниця виявила порушення митних правил на суму 4,2 млн гривень

 

   Протягом 6 місяців 2018 року фахівцями Тернопільської митниці ДФС складено 168 протоколів про порушення митних правил на суму 4,2 млн гривень. Вилучено предмети правопорушень на суму 163,6 тис. гривень.

За результатами роботи митниці в правоохоронному напрямку, а саме від сплати штрафів у справах про порушення митних правил у першому півріччі цього року за постановами митниці до Державного бюджету України перераховано 781,8 тис. гривень.

Митницею розглянуто 118 справ про порушення митних правил і винесено постанови про притягнення особи до відповідальності у вигляді штрафу в сумі 1,98 млн гривень.

До суду передано 37 справ про порушення митних правил.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь