Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Новини ОДПІ

Дата: 01.03.2019 08:38
Кількість переглядів: 389

Фото без опису

Щодо подання разом з декларацією з податку на прибуток за 2018 рік звіту про управління та звіту про платежі на користь держави

Кременецьке управління ГУ ДФС у Тернопільській області повідомляє платників податку на прибуток, що ДФС України надала роз’яснення щодо подання разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за 2018 рік звіту про управління та звіту про платежі на користь держави.Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку на прибуток підприємств подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.Фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) та її невід’ємною частиною.Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України від 16 липня 1999 року №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №996).Статтею 11 Закону №996 встановлено:- порядок та строки подання суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, звіту про платежі на користь держави установлюються відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»;- звіт про управління подається разом із фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом.Законом №996 терміни визначені у ст. 1, зокрема:- звіт про платежі на користь держави – документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;- звіт про управління – документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.Порядок подання фінансової звітності затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 із змінами (далі –  Порядок № 419).Щодо подання підприємствами річної фінансової та іншої звітності п. 2 Порядку № 419 передбачено:- підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію;- річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, та в єдиному електронному форматі, визначеному Міністерством фінансів України, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.Враховуючи зазначене вище, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави,не є складовими фінансової звітності і, відповідно, обов’язку подання таких звітів до контролюючих органів разом з Декларацією законодавством не визначено.Формою Декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (зі змінами), передбачено подання форм фінансової звітності як додатка «ФЗ» до Декларації із проставлянням позначки щодо поданих до Декларації форм фінансової звітності.Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Декларацією є позначка «+» у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності».Платником проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом з Декларацією.Детально про це йдеться у листі ДФС України від 19.02.2019 №5491/7/99-99-15-02-01-17.

Яким чином у Податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичній особі відобразити суму податку, збільшену на 25000 гривень на рік?

Відповідно до п. п. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) юридичні особи – платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування Податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація), за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.Підпунктом «ґ» п. п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ визначено, що за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 м2 (для квартири) та/або 500 м2 (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» – «г» п. п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).Форма Декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 №408 в редакції, що діяла до внесення змін наказом Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №897, передбачає заповнення в табличній частині Декларації колонки 7 «Річна сума податку на нерухоме майно, яка підлягає сплаті за даними платника», де вказується річна сума податку (в гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), яка розраховується, виходячи із загальної площі об’єкта нерухомості, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.За наявності у власності юридичної особи – платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, загальна площа яких перевищує 300 м2 (для квартири) та/або 500 м2 (для будинку), зазначений показник визначається за формулою (для кожного об’єкта (його частки):- (колонка 3 «Загальна площа об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості» х колонка 4 «Ставка податку» – колонка 6 «Сума пільги із сплати податку» (заповнюється відповідно до рішення органів місцевого самоврядування, прийнятого згідно з п. п. 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ)) + 25000 гривень.Значення колонки 7 Декларації розбивається на чотири квартали та вказується в колонках 8-11. При цьому, розбиваючи річну суму рівними частинами поквартально, округлення відбувається так:– за І, ІІ і ІІІ квартали звітного року округлення здійснюється за загальними правилами округлення;– за останній IV квартал звітного року сума податку визначається як різниця річної суми податку та суми податку за перші три квартали.

Ком

На Тернопільщині найбільше імпорту надійшло з Польщі та Німеччини

У січні 2019 року підрозділи митного оформлення Тернопільської митниці ДФС оформили 5 853 митні декларації, що на 146 відс. більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. З них більшість документів про імпорт – 4 556, решта декларацій свідчать про експортні операції – 1 297. Варто зауважити, що усі вони стовідсотково оформлені в електронному вигляді.

Впродовж цього періоду тернопільські митники оформили 66,5 тис. тонн вантажів, що на 22,9 тис. тонн або 52,5 відс. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість товарів ішло на експорт, а це 56,6 тис. тонн. На територію області ввезли впродовж січня цього року продукції вагою 9,9 тис. тонн. Загальний товарообіг склав 66,6 млн дол. США й порівняно з аналогічним періодом 2018 року збільшився на 7 відсотків.

Серед основних товарів, що експортувалися, такі: електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів, як продукти переробки на митній території тощо) – понад 43 відс. від загальної частки експортованих товарів, продукти переробки овочів, плодів – 11,9 відс., а також цукор, кондитерські вироби – 8,7 відс.

Імпортували найчастіше електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) – 37,9 відс. від загальної частки імпортованих товарів, транспортні засоби – 14,5 відс., механічне обладнання – 8,3 відс.

До речі, зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 56 країн світу. Перші позиції серед них займають такі держави: Польща (57,7 відс. від усього товарообігу), Німеччина (6,2 відс.), Швейцарія (3,7 відсотка), Білорусь (3,6 відс.).

У географічному розрізі найбільше товарів на Тернопілля імпортували з Польщі (51 відс. від усього імпорту), Німеччини (13 відс.), США (3,8 відс.) та Італії (3,5 відс.).

Експорт товарів здійснювався до таких країн, як Польща (понад 54,8 відс. від усього експорту), Білорусь (понад 9 відс.), Канада (6,6 відс.).

                                          «Гаряча» телефонна лінія

У середу 06 березня 2019 року, із 11-00 до 12-00 год у Кременецькому управлінні ГУ ДФС у Тернопільській області, відбудеться «Гаряча лінія» на тему «Особливості деклараційної  кампанії - 2019».

            На запитання платників податків за номером телефону 2-45-36 відповідатиме заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Кременецького управління Ольга Петрівна Тівон.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь