Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Новини податкової

Дата: 26.11.2019 15:45
Кількість переглядів: 301

Фото без опису

Розширено перелік видів діяльності, які заборонені для застосування спрощеної системи оподаткування

 

Кременецьке управління ГУ ДПС у Тернопільській області нагадує, що не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб'єкти господарювання, зокрема, які здійснюють: діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

Нагадаємо, що зазначене обмеження внесене Законом України від 20.09.2019 №129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг».

Помилка в обов’язкових реквізитах податкової накладної: право покупця на кредит

 

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Правила формування податкового кредиту та вимоги до його документального підтвердження встановлені ст. 198 та ст. 201 ПКУ.

Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Згідно з п. п. «а» п. 198.1 ст. 198 ПКУ до складу податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані при здійсненні платником податку операцій з придбання або виготовлення товарів.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ (п. 198.6 ст. 198 ПКУ).

Із врахуванням норми ст. 198 та п. 201.10 ст. 201 ПКУ покупець формує податковий кредит за операцією з придбання товарів/послуг на підставі податкової накладної, складеної за такою операцією, за допомогою якої можливо ідентифікувати здійснену операцію, та не має права включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, у якій допущено помилку в обов’язкових реквізитах визначених п. 201.1 ст. 201 ПКУ, якщо помилки в реквізитах такої накладної заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст, навіть за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН.

При цьому, відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПКУ у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, складається розрахунок коригування до податкової накладної.

Право на податковий кредит на підставі податкової накладної, складеної з порушенням податкового законодавства виникає лише після виправлення помилок шляхом складання до такої податкової накладної розрахунку коригування та реєстрації його в ЄРПН.

Разом з цим, покупець має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, у якій допущено помилку в обов’язкових реквізитах, визначених п. 201.1 ст. 201 ПКУ, якщо така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН, а помилки в реквізитах такої накладної не заважають підтвердити зміст операції, період, сторони та суму сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг.

 

Методи нарахування амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток

 

Відповідно до п. п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п. п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень цього пункту визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Зокрема, згідно з п. 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» (далі – П(с)БО 7), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 зі змінами та доповненнями, амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

- прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів;

- зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість;

- прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об’єкта, і подвоюється;

- кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

- виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

Відповідно до п. 27 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 №242 метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П(с)БО7.

На Тернопільщині понад 12,5 тисяч мешканців задекларували доходи

 

Свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів з початку 2019 року вже виконали 12512 громадян Тернопільської області. Порівняно з минулим роком кількість декларантів зросла на 3525. Про отримані минулоріч неоподатковані доходи заявили 7459 мешканців регіону. Правом на податкову знижку за цей період скористалися 5053 осіб.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 22,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 4,3 млн грн військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання спадщини, дарування. Вони подали 1474 декларації, де зазначили 162 млн грн доходу. Статки від продажу рухомого чи нерухомого майна та здачі в найм майна задекларували 692 та 368 краян. Вони задекларували відповідно 74,7 млн грн та 11,5 млн грн доходу. Доходи, отримані від незалежної професійної діяльності, задекларували 306 мешканців області на суму 25,5 млн гривень. Про отримання інвестиційного прибутку на суму 28,7 млн грн заявили 77 громадян.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб, а це 7,7 млн грн та 4,6 млн грн визначили мешканцям області, які отримували минулоріч подарунки та спадщину та збагатились за рахунок незалежної професійної діяльності. Тим, хто отримував доходи від продажу нерухомого чи рухомого майна, іноземні доходи доведеться сплатити відповідно 3,2 млн грн та 3 млн грн податку. Адже 96 мешканців нашої області повідомили про отримання доходів за кордоном. Вони задекларували 17,4 млн грн доходу.

Крім цього, 47 осіб заявили про отримання мільйонних статків на загальну суму 130,8 млн гривень. Основними джерелами доходів мільйонерів є продаж чи здача в оренду нерухомого та рухомого майна, спадщина чи дарування тощо. Мільйонери мають додатково сплатити 6,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 900 тис. грн військового збору.

 

                                                  Запитуєте-відповідаємо

Нещодавно в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області начальник управління обслуговування платників Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Крисоватий під час сеансу «гаряча лінія» поспілкувався із додзвонювачами що надання адміністративних послуг Центрами обслуговування платників.

Найцікавіші запитання та відповіді на них надаємо увазі читачів.

 

Питання 1. У який строк можна отримати довідку про відсутність заборгованості по платежах?

Відповідь: Довідка або відмова у наданні Довідки готуються за основним місцем обліку платника, уповноваженим здійснювати заходи з погашення податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання заяви.

Одразу відзначу, що строк дії довідки становить десять календарних днів з дати її формування. Про це у довідці зазначається.

 

Питання 2. Чи може податкова відмовити у наданні довідки про відсутність заборгованості за наявності сум грошових зобов’язань, які оскаржують в судовому порядку?

Відповідь: За наявності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання такої довідки.

 

Питання 3. Яким чином здійснюється реєстрація РРО та взяття його на облік контролюючим органом?

Відповідь: Для реєстрації реєстратора розрахункових операцій суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу лише заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за ф. №1-РРО.

Реєстраційна заява за ф. №1-РРО має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою – підприємцем чи представником суб’єкта господарювання.

При відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження реєстраційної заяви ф. №1-РРО приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДПС та надсилає до центру сервісного обслуговування інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій ф. №2-РРО засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Протягом трьох днів з дати надсилання до Центру сервісного обслуговування довідки про резервування фіскального номера суб’єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи.

Після отримання належним чином оформлених документів посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДПС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО (ф. №3-РРО), що засвідчує реєстрацію РРО в контролюючому органі.

 

Питання 4. Чи може податковий орган скасувати реєстрацію касового апарату самостійно, якщо вийшли строки його експлуатації?

Відповідь: Відповідно до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547, реєстрація РРО діє до дати скасування реєстрації, що відбувається у випадках, зокрема:

- закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО.

Наголошу, що скасування реєстрації РРО проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів з дня настання терміну виведення з експлуатації РРО.

 

Питання 5. Довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску можна отримати в електронному вигляді?

Відповідь: Для отримання Довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску платникові необхідно подати заяву в електронній формі – на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету.

Довідку або відмову в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

 

Питання 6. Яка процедура отримання інформації про адміністративні послуги?

Відповідь: Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання.

На субсайті Територіальних органів ДПС у Тернопільській області офіційного порталу ДПС України можна знайти:

- інформацію про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;

- інформаційні картки адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги.

Окрім мережі Інтернет, таку інформацію можна отримати у будь-якому ЦОПі, де на стендах "Адміністративні послуги" розміщується інформація про:

- інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються ГУ ДПС;

- зразки документів, що подаються для отримання таких адміністративних послуг;

- інформація про можливість безоплатного отримання бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги із зазначенням місць в яких їх можна отримати, контактних даних посадових осіб, відповідальних за їх видачу;

- інформація про розрахункові рахунки для внесення плати за ліцензії на виробництво, право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

- інша похідна інформація.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь