Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків

Дата: 03.03.2020 16:44
Кількість переглядів: 538

 

Фото без опису

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС!

 

Виконавчий комітет Кременецької міської ради оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків. З метою проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків у житловому фонді громади м. Кременець, Тернопільської області, на виконання вимог пункту 5 статті 13 (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 150 від 13.06.2016р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», на підставі рішення виконавчого комітету Кременецької міської ради від 20.06.2019 року № 1608 оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків у житловому фонді м. Кременець, Тернопільської області на території м. Кременець (далі Конкурс).

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Кременецької міської ради, індекс 47003, вулиця Шевченка, буд. 67, м. Кременець, Тернопільської області, Україна, тел. (03546) 2-42-90.

 

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Шевчук Володимир Миколайович – заступник міського голови, тел.. (03546) 2-42-90

 

3. Підстава для проведення конкурсу:

3.1. Пункт 5 статті 13 (Прикінцеві та перехідні положення) Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 150 від 13.06.2016р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішення виконкому Кременецької міської ради від 20.06.2019 року № 1608, звернення жителів будинку за адресою м. Кременець, вул.. Мікрорайон 3, буд. 1 від 30.01.2020року вх..№35/02-21.

 

4. Місце і час отримання конкурсної документації, місце і час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями, відповідальні особи:

4.1. Місце і час отримання конкурсної документації: приміщення Кременецької міської ради, вулиця Шевченка, буд. 67, каб. №2 м. Кременець, Тернопільської області, індекс 47003, у кабінеті заступника міського голови, тел. (03546) 2-42-90, до 16 год. 00 хв. за Київським часом 07 квітня 2020р.;

4.2 Місце і час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями – приміщення Кременецької міської ради, вулиця Шевченка, буд. 67, каб. №2 м. Кременець, Тернопільської області, індекс 47003, у кабінеті заступника міського голови, тел. (03546) 2-42-90 10 квітня  2020 року об 11 год. 00 хв.

4.3 Ознайомитися із повним змістом конкурсної документації (цілодобово) можна також на офіційному веб-сайті Кременецької міської.

Відповідальні за проведення конкурсу: заступник міського голови Шевчук Володимир Миколайович, тел. (03546) 2-42-90, факс: (03546) 2-42-90, e-mail: vshevchukoffice@gmail.com

 

5. Учасники конкурсу:

Учасниками конкурсу може бути:

фізична особа – підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка має намір взяти участь у конкурсі та подала відповідну заяву організатору конкурсу.

 

 6. Об’єкт конкурсу - багатоквартирний будинок (група будинків), що визначається(ються) організатором конкурсу та входить(ять) до переліку будинків, щодо яких оголошено конкурс з призначення управителя:

багатоквартирні будинки на території м. Кременець, Тернопільської області відповідно до переліку зазначеного у конкурсній документації організатора конкурсу згідно з додатком 1.

 

   7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

- місце: Тернопільська область, Кременецький  район  м. Кременець, вул. Шевченка, буд. 67, 47003, заступник міського голови.

- спосіб: конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу..

- кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: « 07 » квітня 2020 р. до 16,00 год. за Київським часом.

Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном (03546) 2-42-90.

 

8.  Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 

1

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

15 балів

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

10 балів

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15 балів

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

10 балів

 

      Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем - 70 балів.

 

9. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

9.1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:

- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)?

- юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ та оригінали або завірені належним чином копії документів, передбачених конкурсною документацією.

9.2. Кількість учасників конкурсу не обмежується.

9.3. Перелік документів:

- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

- баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- довідка з органів статистики про реєстрацію;

- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист,підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

-  копія балансового звіту за останній звітний період;

-  довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по   обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу;

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Документи подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003)передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

9.4. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

9.5. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

9.6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

9.7. Учасники конкурсу мають право подати також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

9.8. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

9.9. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни  (доповнення) до закінченя строку подання конкурсних пропозицій.

9.10. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією  в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня  з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу. 

10. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

10.2.Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: Тернопільська область, Кременецький район,  м. Кременець, вул. Шевченка, 67.

10.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:  до 16.00. год. за Київським часом до 07.04.2020 р. (Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.)

10.4 Плата за участь у цьому конкурсі не стягується.

11. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

11.1. Місце: Тернопільська область, Кременецький район,  м. Кременець, вул. Шевченка, 67, кабінет №2;

11.2. Дата: 10.04.2020 р.

11.3. Час: 11.00. год. за Київським часом.

 

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу:

e-mail: vshevchukoffice@gmail.com; тел.. 0961203242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                                           до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку
(підпункт 6 пункту 3 розділу ІІ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічна характеристика багатоквартирного будинку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


з/п

Місцезнаходження будинків

Кількість

Рік введення в експлуатацію будинку

Площа (м кв.)

Матеріали

Капітальний ремонт

 

 

 

 

 поверхів

 квартир

 нежитлових приміщень

 під`їздів

 ліфтів

загальна площа будинку

загальна площа квартир та нежитлових приміщень

покрівлі

горища

підвалу

сходових кліток

фундаменту

стін

покрівлі

оголовка димовентиляційного каналу

рік проведення

склад та характер робіт

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь