Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

 ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!

Дата: 18.10.2017 16:04
Кількість переглядів: 1060

 Фото без опису

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!

         Інформуємо, що з 18 грудня 2017 року вводиться в дію Закон України „ Про оцінку впливу на довкілля” ( далі – Закон ) , крім цього з вказаної дати втрачає чинність Закон України „Про екологічну експертизу” та набирають чинності зміни до ряду законодавчих актів.

       Звертаємо увагу, що суб’єктами оцінки впливу на довкілля ( далі - ОВД ) є суб’єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для цілей Закону прирівнюються до суб’єктів господарювання.

      Здійснення ОВД з введенням в дію Закону буде обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону.

        Під планованою діяльністю розуміється планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію ( демонтаж ) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

        Законодавець передбачив уповноважений центральний орган виконавчої влади (Міністерство екології та природних ресурсів України ) та уповноважений територіальний орган ( відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ) , на які покладені функції здійснення ОВД.

            Мінприроди здійснюватиме ОВД у випадках, визначених частинами третьою та четвертою статті 5 Закону, а підрозділи з питань екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій (далі – територіальний підрозділ ОДА ) здійснюватимуть ОВД видів планованої діяльності та об’єктів, які віднесені Законом до другої категорії (див. ч. 3 статті 3 Закону ).

            Що треба знати суб’єкту господарювання, планована діяльність та об’єкт якого підлягають ОВД :

          1.Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою та третьою статті 3 Закону, без ОВД та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

             2. Суб’єкт господарювання інформує територіальний підрозділ ОДА про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД ( Спосіб подання та оприлюднення повідомлення, його зміст визначені в статті 5 Закону ).

             3. Суб’єкт господарювання має право самостійно (з дотриманням вимог частини другої статті 5 Закону ) подати повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, безпосередньо до Мінприроди з метою отримання його висновку з ОВД.

              4. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості, які надійшли на адресу територіального підрозділу ОДА, їх копії мають бути надіслані до суб’єкта господарювання.

              5. Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з ОВД, при підготовці якого враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність ( структура звіту з ОВД див. ч.2 ст.6 Закону ).

             6. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність наведеної в звіті з ОВД інформації.

              7. Суб’єкт господарювання подає звіт з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД на паперових носіях та в електронному вигляді та іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту до :

              територіального підрозділу ОДА  ( для планованої діяльності та об’єктів другої категорії, згідно з переліком у ч.3 ст.3 Закону ) ;

               Мінприроди ( у випадках, визначених частинами третьою та четвертою статті 5 Закону ).

               8. Суб’єкт господарювання забезпечує доступ громадськості до звіту з ОВД в порядку, передбаченому статтею 4 Закону. ( Витрати, пов’язані з проведенням громадського обговорення, несе суб’єкт господарювання ).

               9. Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного впливу - з дня завершення цієї процедури. До висновку з ОВД додається звіт про громадське обговорення. Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим до виконання.

             10. Висновок з ОВД втрачає силу через 5 років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

             11. Звіт з ОВД, звіт про громадське обговорення та висновок з ОВД подаються суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування для отримання їх рішення про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності.

             Крім цього звертаємо увагу, що згідно з вимогами Закону:

             нормативно-методичне забезпечення та стандартизацію підготовки звіту з ОВД здійснює Мінприроди (ч.9 ст.6 Закону ) ;

              порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля встановлює Кабінет Міністрів України (ч.9 ст.7 Закону ) ;

             

 

порядок передачі документації для надання висновку з ОВД та порядок фінансування ОВД затверджуються Кабінетом Міністрів ;

              порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Довідково:

Витяг із Закону України  „Про оцінку впливу на довкілля”:

Стаття 3. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля

1. Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 

2. Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

 

1) нафтопереробні та газопереробні заводи (крім підприємств, що виготовляють із сирої нафти виключно мастильні матеріали), установки з газифікації або зрідження вугілля чи бітумінозного сланцю;

2) теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива, атомні електростанції та інші ядерні реактори, включаючи будівництво, виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або реакторів (крім дослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного палива та сировини для одержання вторинного ядерного палива, матеріалів, що діляться та відтворюються, потужність яких не перевищує 1 кіловат постійного теплового навантаження);

 3) установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для переробки відпрацьованого ядерного палива та високоактивних відходів, установки для захоронення радіоактивних відходів, зберігання (понад 10 років) чи переробки відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів поза межами місця їх утворення;

 4) чорну та кольорову металургію (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або електролітичних процесів);

 

 5) споруди з видобування, виробництва і перероблення азбесту, азбестовмісних продуктів: азбестоцементної продукції потужністю понад 20 тисяч тонн на рік, фрикційних матеріалів - понад 50 тонн на рік готової продукції, інших виробів - понад 200 тонн на рік;

 6) хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік;

 7) будівництво:

 аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною 2100 метрів і більше;

 автомагістралей;

 автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і більше, за умови їхньої безперервної протяжності 10 кілометрів і більше;

 автомобільних доріг першої категорії;

 магістральних залізничних ліній загального користування;

гідротехнічних споруд морських та річкових портів, які можуть приймати судна тоннажністю понад 1350 тонн;

 глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден тоннажністю понад 1350 тонн;

 8) поводження з відходами:

 операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);

 операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше;

 9) забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод із щорічним забором води або щорічним об’ємом води, що поповнюється, 10 мільйонів кубічних метрів або більше;

 10) міжбасейновий перерозподіл стоку річок, крім транспортування питної води трубопроводами;

 11) греблі, водосховища та інші об’єкти, призначені для утримання та постійного зберігання води, коли нові або додаткові об’єми затриманої води перевищують 10 мільйонів кубічних метрів;

 12) видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі;

 13) трубопроводи для транспортування газу, нафти, хімічних речовин діаметром понад 800 міліметрів і довжиною понад 
40 кілометрів;

 14) виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону з будь-якої сировини виробничою продуктивністю, що перевищує в сухому вигляді 200 тонн на добу;

 15) кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів;

 16) потужності для зберігання нафти, нафтохімічної або хімічної продукції місткістю 200 тисяч тонн або більше;

17) установки для уловлювання вуглекислого газу з джерел, зазначених у цій частині, або з річною потужністю 1,5 мегатонни та більше, геологічні сховища вуглекислого газу;

 18) установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб;

 19) потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок);

 20) будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад 15 кілометрів;

 21) усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

 22) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 3. Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

 1) глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів);

 

 

2) сільське господарство, лісівництво та водне господарство:

 сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

 насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше;

 зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій цієї статті) та зміна цільового призначення особливо цінних земель;

 потужності для вирощування: птиці (40 тисяч місць і більше); свиней (1 тисяча місць і більше, для свиноматок - 500 місць і більше); великої та дрібної рогатої худоби (1 тисяча місць і більше); кролів та інших хутрових тварин (2 тисячі голів і більше);

 установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва;

 інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;

 намив територій на землях водного фонду;

 3) видобувну промисловість:

 видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням;

 перероблення корисних копалин, у тому числі збагачення;

 4) енергетичну промисловість:

 зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу);

 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше;

 промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля;

 гідроелектростанції на річках незалежно від потужності;

 гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС);

 вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;

 5) виробництво та обробку металу:

 установки для випалювання або агломерації металевих руд (у тому числі сульфідної руди);

 установки для обробки чорних металів:

 стани гарячої прокатки продуктивністю, що перевищує 20 тонн сирої сталі за годину;

 ковальські молоти, енергетична потужність яких перевищує 50 кілоджоулів на молот, а потужність теплового споживання перевищує 20 мегават;

 нанесення захисних розпилених металевих покриттів з подачею сирої сталі продуктивністю, що перевищує 2 тонни за годину;

 установки для виплавляння, включаючи легування сплавів, кольорових металів, у тому числі рекуперованих продуктів (рафінування, ливарне виробництво тощо), плавильною продуктивністю, що перевищує 4 тонни на добу для свинцю та кадмію або 20 тонн на добу для інших металів;

 установки для поверхневої обробки металів у чанах з пластичних матеріалів з використанням електролітичних або хімічних процесів, якщо об’єм переробного технологічного чана перевищує 30 кубічних метрів;

 виробництво і складання автомобілів, виробництво двигунів;

 верфі;

 підприємства з виготовлення і ремонту літаків;

 виробництво і ремонт залізничного рухомого складу та устаткування для інфраструктури залізничного транспорту;

 штампування з використанням вибухових речовин;

 6) переробку мінеральної сировини:

 коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту;

 виробництво цементу або цементного клінкеру;

 виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу;

 виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що перевищує 20 тонн на добу;

 виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон;

 

 

виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам’яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний;

 7) хімічну промисловість:

 установки для виробництва вибухових речовин;

 установки, в яких хімічні і біологічні процеси використовуються для виробництва білкових кормових добавок, ферментів та інших білкових речовин;

 зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази);

 8) харчову промисловість:

 виробництво продуктів харчування шляхом обробки та переробки: сировини тваринного походження (крім молока) продуктивністю виходу готової продукції понад 75 тонн на добу; сировини рослинного походження продуктивністю виходу готової продукції понад 300 тонн на добу (середній показник за квартал); молока, якщо обсяг одержаного молока перевищує 200 тонн на добу (на основі середньорічного показника);

 пакування та консервування тваринних і рослинних продуктів у обсязі понад 50 тонн на добу;

 виробництво молочних продуктів в обсязі понад 20 тонн на добу;

 виробництво пива та солоду в обсязі понад 50 тонн на добу;

 виробництво кондитерських виробів та патоки в обсязі понад 20 тонн на добу;

 виробництво крохмалю;

 підприємства з переробки риби і риб’ячого жиру;

 бійні продуктивністю понад 10 тонн на добу;

 цукрові заводи;

 9) підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонну на добу:

 з первинної обробки (промивання, відбілювання, мерсеризація) або фарбування волокон чи текстилю;

 з обробки шкірсировини та хутра;

 з дублення шкір;

 з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням);

 з промислового виробництва і переробки паперу та картону з будь-якої сировини;

 10) інфраструктурні проекти:

 облаштування індустріальних парків;

 будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць;

 будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів;

 будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд;

 будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту;

 будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу;

 проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок;

 будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів;

 будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування;

 будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані;

 будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин);

 будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше;

 будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів;

 будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд;

 спеціалізовані морські або річкові термінали;

 проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт;

 установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;

 11) інші види діяльності:

 постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів;

 майданчики для тестування (випробування) двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 гектара і більше;

 шламонакопичувачі, хвостосховища;

 складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг;

 склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг;

 утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів;

 установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік;

 виробництво і переробка виробів на основі еластомерів;

 споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону;

 видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

 генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі);

 інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля;

 виробництво мікробіологічної продукції;

 виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин;

 

 

12) туризм та рекреацію:

 лижні траси, лижні витяги і канатні дороги та відповідні комплекси споруд на площі 5 гектарів і більше;

 яхт-клуби, яхтові стоянки та місця базування катерів місткістю понад 50 суден або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;

 курортні містечка та готельні комплекси поза межами населених пунктів місткістю не менш як 100 номерів або площею 5 гектарів і більше; курортні містечка та готельні комплекси в межах населених пунктів місткістю не менш як 50 номерів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; курортні містечка та готельні комплекси на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; оголошення природних територій курортними;

 постійні місця для кемпінгу та автотуризму площею 1 гектар і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;

 гольфклуби площею 3 гектари і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;

 тематичні розважальні парки площею 1 гектар і більше;

 13) господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу;

 14) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 4. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

 5. Планована діяльність, що належить до першої категорії та зазначена в частині другій цієї статті, підлягає обов’язковому розгляду щодо наявності підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля згідно з міжнародними зобов’язаннями України. Якщо будь-яка планована діяльність, зазначена у цій статті, може мати значний негативний транскордонний вплив на довкілля, вона підлягає оцінці транскордонного впливу на довкілля у порядку, визначеному статтею 14 цього Закону.

 

 

6. Забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь