Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Новини ОДПІ

Дата: 22.06.2021 08:30
Кількість переглядів: 264

  Фото без опису 

 

 

    Таблиця 2 додатка 5: відображаємо авансову оплату на товари, які звільнено від оподаткування

   Державна податкова інспекція нагадує, що порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (далі – Порядок №21).

  До податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

   У складі декларації подаються передбачені Порядком №21 додатки (за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках).

  Відповідно до п. п. 6 п. 3 розд. V Порядку №21 у рядку 5 декларації вказуються, зокрема, обсяги операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозд. 2 розд. XX ПКУ та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод) та коригування за такими операціями.

  У рядку 5.1 (з рядка 5) вказуються обсяги операцій (з урахуванням коригування), які звільнені від оподаткування (розд. V ПКУ, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародні договори (угоди)). Коригування обсягів за такими операціями окремо відображається у рядку 5.1.1.

  Для платників податку, які заповнюють рядок 5, та підприємств (організацій) осіб з інвалідністю обов’язковим є подання додатка 5 (Д5) «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю» (далі – Додаток 5).

  Відомості про суми ПДВ, не сплаченого платником податку до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховані у порядку, визначеному розд. V прим. 1 Порядку № 21, зазначаються у таблиці 2 Додатка 5 за операціями, звільненими від оподаткування податком, відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.

  При цьому у графі 4 таблиці 2 Додатка 5 до декларації вказується сума податку, не сплачена до бюджету у звітному (податковому) періоді у зв’язку з отриманням податкової пільги, розрахунок якої здійснюється окремо для кожної з податкових пільг відповідно до вимог п. 3 розд. V прим. 1 Порядку №21 без наростаючого підсумку з початку звітного року.

  У графі 5 таблиці 2 Додатка 5 до декларації зазначається обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг. Згідно з приміткою до таблиці 2 Додатка 5 значення графи 5 рядка «Усього ***» переноситься до рядків 5 та 5.1 декларації. Таким чином, значення графи 5 рядка «Усього ***» таблиці 2 Додатка 5 повинно відповідати значенню рядка 5.1 декларації, яке включається, у тому числі, до рядка 5 декларації.

  У графах 6-9 таблиці 2 Додатка 5 до декларації відображаються обсяги операцій з придбання (як у поточному так і попередніх звітних (податкових) періодах) товарів/послуг, за ставками 20 відс., 7 відс., 0 відс. або 14 відс., які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг. Порядком №21 не визначено відповідність значення граф 6-9 таблиці 2 Додатка 5 показникам значень певних рядків декларації.

  Таким чином, при отриманні авансової оплати від покупця за товари/послуги, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, якщо придбання/виготовлення товарів/послуг, які будуть використані в таких звільнених від оподаткування ПДВ операціях, буде здійснено у наступних звітних періодах, при заповненні таблиці 2 Додатка 5 до декларації платник податку у розрізі податкових пільг, визначених згідно з довідником пільг, зазначає суму податку, не сплачену до бюджету у звітному (податковому) періоді у зв’язку з отриманням податкової пільги та обсяг звільнених від оподаткування операцій. При цьому, оскільки придбання/виготовлення товарів/послуг, які будуть використанні в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, за які отримано аванс, буде здійснено у наступних звітних періодах, графи 6-9 таблиці 2 Додатка 5 не підлягають заповненню.

       Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua

      Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

 

 

 

Нарахування ЄВ особами, що провадять незалежну професійну діяльність

   Відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону України від 08 липня 2010 року №464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає нарахуванню податку на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

   Якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

   Таким чином, базу нарахування єдиного внеску зобов’язані визначити особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід (прибуток) від такої діяльності.

   Єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної ст. 7 Закону №2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону №2464).

  Періодом, за який особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають звітність до контролюючого органу (звітним періодом), є календарний рік (частина восьма ст. 9 Закону №2464).

  Згідно з п. п. 4 п. 2 розд. ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2020 №790) (далі – Інструкція 449), остаточне обчислення сум єдиного внеску зазначеною категорією платників здійснюється за календарний рік на підставі даних річних податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі – Декларація) (річної звітності) та результатів перевірок діяльності таких осіб, що призвела до збільшення або зменшення розміру доходу, який підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому враховуються місяці, протягом яких така особа отримувала дохід (прибуток).

   Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону №2464).

   Суми єдиного внеску, сплачені протягом звітного року, враховуються платниками при остаточному розрахунку єдиного внеску, який підлягає сплаті за звітний рік.

     Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua

      Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

 

 

  Понад 231 млн гривень податку на прибуток надійшло до бюджету від платників Тернопільщини

    Протягом п’яти місяців цього року представники бізнесу Тернопілля спрямували до Зведеного бюджету України 231,2 млн гривень. Зокрема, до державного бюджету надійшло 200,9 млн грн податку на прибуток, а місцеві бюджети отримали 30,2 млн гривень цього податку.

     Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина, порівняно з відповідним періодом минулого року загальна сума надходжень з податку на прибуток зросла на 71,8 млн гривень.

     Тільки за травень цього року платники області перерахували до бюджету 52,9 млн грн, з них до державного бюджету – 44,7 млн грн, а ще 8,2 млн грн надійшло до місцевих скарбниць.

 

 

 

Реалізація алкоголю та тютюну без видаткових та товарно-транспортних накладних на їх придбання

     Державна податкова інспекція нагадує, що транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються спирт етиловий, горілка та лікеро-горілчані вироби, без товарно-транспортних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, з відміткою представника контролюючого органу на акцизному складі забороняється.

     До суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, які не обліковані у встановленому порядку, та/або не надали під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік товарів, що знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті), за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості таких товарів, які не обліковані у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

   Крім того, незабезпечення платником податків зберігання первинних документів протягом установлених строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн (ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 грн).

     Також до керівників та інших посадових осіб такого суб’єкта господарювання застосовується адміністративна відповідальність передбачена ст. 163 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

      Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua

      Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»

 

 

Майнові податки для громадян: нарахування та сплата

    Податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю.

     На сьогодні податківці Тернопільщини активно формують податкові повідомлення-рішення про сплату майнових податків. Ці повідомлення будуть надіслані (вручені) платникам податків до 1 липня 2021 року. У сформованих платіжках зазначаються відповідні платіжні реквізити для сплати нарахованих податків.

     Нагадаємо, за нерухомість доведеться заплатити власникам об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

      За транспортний податок сплатять фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати.

    Земельний податок будуть сплачувати власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та  землекористувачі. Нарахування проводиться за місцем знаходження земельної ділянки.

Окрім сплати податків, громадяни мають ряд встановлених законодавцем пільг.

Кому, за яких умов нараховують майнові податки, кого звільнять від сплати? Як не проґавити платіжки на сплату та не допустити податкового боргу? На ці та інші питання нещодавно заступник начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Петро Якимчук під час сеансу «гаряча лінія» поспілкувався із додзвонювачами.

      Найбільш актуальні питання та відповіді на них надаємо увазі читачів.

 

      Питання: Конкретизуйте, якщо авто придбано посеред року, або п’ятирічний вік авто сплив, як нарахують податок?

   Петро Якимчук: За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу, а при спливі п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

 

       Питання: Чи є у 2021 році додаткові звільнення від сплати земельного податку?

     Петро Якимчук: Від сплати податку звільняються: інваліди першої і другої групи; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком); ветерани війни; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проте таке звільнення від сплати податку за земельні ділянки поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм: для ведення особистого селянського господарства − у розмірі не більш як 2 гектари; для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах − не більш як 0,25 гектара, в селищах − не більш як 0,15 гектара, в містах − не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва − не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів − не більш як 0,01 гектара; для ведення садівництва − не більш як 0,12 гектара.

     Додаткових преференцій із нарахування земельного податку громадянам у 2021 році не передбачено.

 

      Питання: Які дії громадянина, щоб отримати пільги із сплати земельного податку?

  Петро Якимчук: Для отримання пільги необхідно звернутись до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про надання пільги та документами, що посвідчують право на пільгу: посвідчення особи з інвалідністю або довідку медико-соціальної експертної комісії; посвідчення батьків багатодітної сім’ї; пенсійне посвідчення (за віком); посвідчення «Учасник бойових дій», «Особа з інвалідністю внаслідок війни», «Учасник війни», «Член сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби», «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1-3 категорія) тощо.

       Зауважу, якщо фізична особа станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.

 

      Питання: Минулого року придбано квартиру (82 кв. м), за яку площу доведеться платити?

     Петро Якимчук: Сплачувати податок за нерухомість доведеться, якщо:

площа квартири більше як 60 кв. м,

площа житлового будинку понад 120 кв. м,

площа різних типів об'єктів нерухомості більше ніж 180 кв. м.

Сплачувати податок доведеться за кожен квадратний метр понад цю норму. Наприклад, якщо загальна площа вашої квартири 82 кв. м, то вам доведеться заплатити податок за 22 кв. м.

Крім того, власникам квартири площею понад 300 квадратних метрів або будинку понад 500 квадратних метрів потрібно буде заплатити 25 тис. грн.

 

    Питання: Яких громадян звільнено законодавцем від сплати податку на нерухомість?

    Петро Якимчук: Платити податок на нерухомість потрібно не всім, є винятки: багатодітні сім'ї, діти-сироти, діти-інваліди, учасники ООС і їхні сім'ї.

 

    Питання: Що робити, якщо не отримали податкове повідомлення-рішення?

  Петро Якимчук: Власники житлової нерухомості, які мають платити податок, але не отримали податкового  повідомлення-рішення, можуть звернутися до контролюючого органу за місцем проживання та провести звірку даних щодо: об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку, а також нарахованої суми самого податку.

 

    Питання: На основі яких даних нараховують податок на нерухомість, оскільки щороку виникає одна й та ж неточніть?

    Петро Якимчук: Контролюючі органи надсилають податкові повідомлення-рішення в тому випадку, якщо житло є в Реєстрі об’єктів нерухомого майна, на підставі якого й нараховується податок.

Щоб щороку не виникали неточності у нарахуванні, ДПС неодноразово наголошує внести зміни у Реєстрі об’єктів нерухомого майна, для уникнення подальших неточностей у нарахуванні податку.

 

      Питання: Які штрафи передбачені за несвоєчасну сплату майнових податків?

    Петро Якимчук: Затримка платежу за нерухомість, транспортного податку чи плати за землю на строк до 30 днів – розмір штрафу становить 10% суми податку. Затримка платежу більш як 30 днів –  розмір штрафу становить 20% суми боргу.

Якщо після закінчення строків оплати, ви не заплатили податок, то на суму податкового боргу нараховується пеня з розрахунку 120% річних ставки НБУ.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь