Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Новини ОДПС

Дата: 26.08.2022 11:01
Кількість переглядів: 274

Фото без опису

 

 

 

                                                                          Варте уваги!

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що з 23 серпня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2022 №220 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків» (далі – Наказ №220).

Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків (далі – Порядок) розроблений відповідно до ст. 101 глави 9 розд. II Податкового кодексу України і визначає механізм списання безнадійного податкового боргу.

Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі штрафні санкції, пеня, нараховані на такий податковий борг.

Порядок поширюється на фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок сплати податків та зборів.

Визначення безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню, наведено у п. 2 розд. II Порядку. Крім того, відповідно до п. 2 Наказу №220 втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 №577 «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків».

З редакцією Наказу №220 можна ознайомитися скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.tax.gov.ua).

 

 

 

 

Зміна керівника чи особи відповідальної за ведення бухгалтерського або податкового обліку нерезидента: внесення даних

Відповідно до п. 9.3 розд. ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (далі – Порядок №1588) платники податків – юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання, зокрема, заяви нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу) за формою №1-ОПН (далі – Заява за ф. №1-ОПН) з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

Під час подання Заяви за ф. №1-ОПН з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку1» проставляються відповідні позначки «v» або «+» у комірках: «Іноземна компанія, організація» або «Відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації» або «Відокремлений підрозділ відповідає визначенню постійного представництва нерезидента згідно з п. п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України» та у комірці, де вказується причина подання Заяви за ф. №1-ОПН: «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку1» і заповнюються тільки розділи I, III, IV, VII та/або VIII.

При цьому, в розд. VІІ «Керівник або представник» зазначаються данні, відповідно до документів, які додаються до Заяви за ф. №1-ОПН нерезидентами (іноземними компаніями, організаціями), про:

керівника – згідно з витягом із відповідного бізнес-реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, або представника – згідно з документом, яким підтверджуються повноваження представника, якщо таким документом представнику делегований повний обсяг прав та обов’язків керівника платника податків для всіх випадків, визначених Податковим кодексом України (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), контактні телефони.

У розд. VІІІ «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» – зазначається РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактні телефони.

Разом з тим, у разі відсутності у нерезидента або відокремленого підрозділу нерезидента посади бухгалтера у розд. VІІІ «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» Заяви за ф. №1-ОПН зазначаються відомості про керівника або представника, оскільки лише керівник несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Подати Заяву за ф. №1-ОПН з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку1» можуть керівник, представник (з підтвердженням повноважень) або особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку нерезидента або його відокремленого підрозділу.

Враховуючи викладене, у разі зміни керівника та/або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, нерезиденту або відокремленого підрозділу нерезидента необхідно подати до контролюючого органу у 10-денний строк з дня виникнення змін у облікових даних платників податків, Заяву за ф. №1-ОПН з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

При зміні керівника нерезидента до Заяви за ф. №1-ОПН додається копія витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії з даними про нового керівника.

Інших додаткових до Заяви за ф. №1-ОПН документів у разі зміни керівника та/або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку нерезидента подавати до контролюючого органу не потрібно.

 

 

 

 

 

Платежі, які з метою оподаткування вважаються «роялті»

Відповідно до п. п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) роялті – це будь-який платіж, в тому числі платіж, що сплачується користувачем об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України від 15 травня 2018 року №2415-VIII «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» зі змінами та доповненнями, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі, отримані:

як винагорода за використання комп’ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»);

за придбання примірників (копій, екземплярів) об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);

за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об’єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;

за передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України;

за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.

 

 

 

 

Код КОАТУУ у рядку 1 розд. І додатка 1 або додатка 2 до податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у зв’язку з об’єднанням сільських рад в територіальну громаду

Відповідно до п. п. 10.1.1 п. 10.1 ст. 10 та п. п. 265.1.1 п. 265.1 ст. 265 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в складі податку на майно належить до місцевих податків.

Згідно з п. п. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 ПКУ платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року №707-730 визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад усіх областей України (далі – розпорядження КМУ).

Для заповнення додатка 1 «Розрахунок № _ у частині об’єктів житлової нерухомості» (далі – додаток 1) та додатка 2 «Розрахунок № _ у частині об’єктівнежитлової нерухомості» (далі – додаток 2) до форми податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 №408 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №897) (далі – Декларація), використовується КОАТУУ, то з 2022 року у рядку 1 розд. І додатка 1 або додатка 2 до Декларації зазначається код КОАТУУ органу місцевого самоврядування, який відповідає адміністративному центру об’єднаної територіальної громади, до якого входить населений пункт, в якому знаходиться об’єкт оподаткування (об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі його частка).

 

 

 

 

 

Понад півсотні порушень податкового законодавства виявлено під час фактичних перевірок представників бізнесу Тернопільщини

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує, що з 27.05.2022 набрав чинності Закон України від 12 травня 2022 року №2260-IX, яким, зокрема, скасовано мораторій на окремі види податкових перевірок.

Так, з урахуванням змін податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

а) камеральних перевірок;

б) документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків та/або з підстав, визначених п.п. 78.1.7 та 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, та/або документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

в) фактичних перевірок.

Так, протягом січня-липня 2022 року працівниками підрозділу фактичних перевірок ГУ ДПС в області проведено 478 перевірок суб’єктів господарювання, які зареєстровані в територіальних органах ДПС у області. За результатами перевірок виявлено 502 порушення податкового законодавства. Очікувана сума штрафних (фінансових) санкцій 4,7 млн грн, до бюджету мобілізовано 1,3 млн грн штрафних (фінансових) санкцій.

Для здійснення контролю за суб’єктами господарської діяльності, які реалізовують алкогольні напої та тютюнові вироби на території області станом на перше серпня працівниками підрозділу фактичних перевірок проведено 244 фактичні  перевірки. Очікувана сума штрафних (фінансових) санкцій 2,3 млн гривень.

 

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь