Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Новини ОДПС

Дата: 05.01.2023 11:12
Кількість переглядів: 396

Фото без опису

 

 

До уваги платників податків єдиного податку першої та другої груп

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлюються у гл. 1 розд. XIV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), ст. 295 якої врегульовані порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

Згідно з п. 295.1 ст. 295 ПКУ платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Згідно з п. 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ тимчасово, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу ХIV ПКУ застосовуються з урахуванням визначених ПКУ особливостей, зокрема, відповідно до абзацу першого п. п. 9.1 п. 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ установлено, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, мають право не сплачувати єдиний податок.

При цьому такими особами декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого п. п. 9.1 п. 9 підрозділу 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ єдиний податок не сплачувався (абзац другий п. п. 9.1 п. 9 підрозділ 8 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Зазначаємо, що надане платникам єдиного податку першої та другої груп право не сплачувати у період з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України єдиний податок може бути використане не всіма платниками єдиного податку або використане частково (за окремі місяці).

Разом з тим, фізичні особи – платники єдиного податку першої та другої груп, які скористались наданим ПКУ правом не сплачувати єдиний податок за період з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, після припинення або скасування воєнного стану на території України не повинні будуть сплачувати єдиний податок, який згідно з п. 295.1 ст. 295 ПКУ повинен був сплачуватись ними щомісячно починаючи з 20.04.2022.

Отже, з урахуванням норм ПКУ фізичні особи – платники єдиного податку першої і другої груп, які не сплачували єдиний податок під час воєнного стану відповідно до абзацу першого п. п. 9.1 п. 9 підрозд. 8 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, в податковій декларації платника єдиного податку (у разі виникнення обов’язку щодо подання податкової декларації платника єдиного податку) відображають відсутність щомісячних авансових внесків єдиного податку за відповідний податковий (звітний) період.

Подана платником єдиного податку першої або другої групи податкова декларація платника єдиного податку або інша форма волевиявлення платника в частині використання ним права не сплачувати єдиний податок у період з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України в індивідуальному порядку (на рівні територіального органу ДПС) можуть бути підставами для внесення відповідних змін до його інтегрованої картки платника, яка відображає стан розрахунків з місцевим бюджетом по єдиному податку з фізичних осіб.

 

 

 

Дохід від продажу фізособою – резидентом неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості

Відповідно до п. 172.3 ст. 172 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) дохід від продажу, зокрема, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази даних звітів про оцінку, або не нижче ринкової вартості такого об’єкта, визначеної суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) відповідно до законодавства та зазначеної у звіті про оцінку, зареєстрованому в Єдиній базі даних звітів про оцінку.

Єдина база даних звітів про оцінку (далі – Єдина база) – це державна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних, програмне забезпечення, модуль електронного визначення оціночної вартості, сервіс послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості.

Визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості здійснюється автоматично, на підставі даних про об’єкт нерухомості, неподільний об’єкт незавершеного будівництва/майбутній об’єкт нерухомості, внесених до Єдиної бази будь-якою особою за допомогою мережі Інтернет, що підтверджуються офіційними документами на такий об’єкт. Перелік даних, які вносяться особою до Єдиної бази з метою визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості, затверджується Фондом державного майна України (далі – Фонд держмайна). За результатом визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості Єдиною базою формується довідка про його оціночну вартість з автоматичним присвоєнням кожній довідці унікального реєстраційного номера.

Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, вона має право звернутися до суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) з метою визначення ринкової вартості такого об’єкта.

Реєстрація звіту про оцінку з присвоєнням йому унікального реєстраційного номера здійснюється Єдиною базою за умови, що визначена у звіті про оцінку ринкова вартість об’єкта нерухомості, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості перебуває в межах допустимого 25-відсоткового цінового діапазону ринкових цін на співставні об’єкти нерухомості, неподільні об’єкти незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, інформація про які міститься у Єдиній базі.

Якщо визначена у звіті про оцінку ринкова вартість об’єкта нерухомості, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості виходить за межі допустимого 25-відсоткового цінового діапазону, Єдина база автоматично відмовляє в реєстрації такого звіту. У такому разі особа, яка використовує звіт про оцінку, або суб’єкт оціночної діяльності (оцінювач) має право протягом п’яти робочих днів з дня відмови у реєстрації звіту про оцінку звернутися через Єдину базу або письмово до Фонду держмайна із заявою про забезпечення рецензування звіту про оцінку відповідно до Закону України від 12 липня 2001 року №2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Фонд держмайна розглядає таку заяву не більше п’яти робочих днів з моменту отримання та приймає відповідне рішення. Зазначене рішення не пізніше наступного робочого дня після його прийняття реєструється Фондом держмайна в Єдиній базі. Звіт про оцінку за результатами рецензування підлягає реєстрації в Єдиній базі із присвоєнням йому унікального реєстраційного номера, за умови прийняття такого рішення.

Звіт про оцінку, не зареєстрований у Єдиній базі, без присвоєного унікального реєстраційного номера відповідно до вимог ст. 172 ПКУ або з дати реєстрації якого минуло більше шести місяців, для цілей оподаткування не застосовується. Єдина база не присвоює унікальний реєстраційний номер звіту про оцінку, якщо з дати звіту про оцінку (або у разі здійснення рецензування звіту про оцінку – з дати завершення такого рецензування) минуло більше п’яти робочих днів.

Довідка про оціночну вартість об’єкта нерухомості, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості за результатами електронного визначення оціночної вартості є чинною впродовж 30 календарних днів з дня її формування Єдиною базою.

Таким чином, дохід від продажу фізичною особою – резидентом, зокрема, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої модулем електронного визначення оціночної вартості Єдиної бази, або не нижче ринкової вартості такого об’єкта, визначеної суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) відповідно до законодавства та зазначеної у звіті про оцінку, зареєстрованому в Єдиній базі.

При цьому згідно з п. 172.11 ст. 172 ПКУ порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, неподільного об’єкта незавершеного будівництва/майбутнього об’єкта нерухомості, що продаються (обмінюються), визначається Фондом держмайна.

 

 

 

Рахунки для сплати податків залишаються без змін

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що з 01.01.2023 відкрито новий рахунок для зарахування надходжень по платежу за кодом класифікації доходів бюджету 14020601 Акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів «Сигарили» по коду території Тернопільської області.

Щодо актуальності реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів, відкритих на ім’я Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області, та єдиного соціального внеску, відкритих на ім’я Головного управління Державної податкової служби, всі рахунки залишаються чинними.

Діючі рахунки за посиланням https://tr.tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv/.

 

 

 

 

Розмір нецільової благодійної допомоги, що не включається до оподатковуваного доходу платника податку у 2023 році

Відповідно до п. п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 розд. IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2021 році – 3180,00 грн., у 2022 році – 3470,00 грн., у 2023 році – 3760,00 гривень).

Положення п. п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені п. п. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

 

 

 

Платники Тернопільщини сплатили на соціальні гарантії майже 6,6 млрд гривень

Минулого року суб’єкти господарювання Тернопілля сплатили майже 6,6 млрд грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун. Він додав, що порівняно з січнем-груднем 2021 року сплата зросла на 32 відсотки або ж на 1,6 млрд гривень.

Лише у грудні наші краяни спрямували до бюджету 716 млн грн єдиного внеску, що на 165,5 млн грн більше, ніж торік.

Єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Варто мати на увазі, що несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи  зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний, а з січня 2023 року це – 1474 гривень.

 

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь