A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Новини ОДПС

Дата: 07.02.2024 11:15
Кількість переглядів: 35

 

 

Об’єкт житлової/нежитлової нерухомості не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість: чи необхідно звітувати суб’єкту господарювання

Відповідно до п.п. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація) за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості Декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ) .

Перелік об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначений підпунктами «а» – «л» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ.

Крім того, згідно з п.п. 38.6 п. 38 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до ст. 266 ПКУ у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Отже, якщо суб’єкт господарювання є власником об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості та має документальне підтвердження віднесення даного об’єкта до категорій, визначених п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 та п.п. 38.6 п. 38 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, то такий суб’єкт господарювання звільняється від обов’язку подавати Декларацію.

 

 

 

Термін для подання звіту про контрольовані іноземні компанії минає 1 березня 2024 року

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що 1 березня 2024 року минає термін подання звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – КІК) для юридичних осіб та 1 травня 2024 року – для фізичних осіб.

Згідно з п. п. 392.5.2 п. 392.5 ст. 392 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) подання звіту про КІК до контролюючого органу відбувається одночасно з поданням річної декларації з податку на прибуток для контролерів – юридичних осіб та декларації про майновий стан і доходи – для фізичних осіб за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До звіту про КІК в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.

Відповідно до пп. 392.5.1 п. 392.5 ст.392 ПКУ для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.

Порядок заповнення звіту про КІК, скороченої форми звіту про КІК і подання до контролюючого органу затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.08.2022 № 254.

Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про КІК та/або невідображення контролюючою особою у звіті про КІК усіх відомостей щодо наявних контрольованих іноземних компаній передбачено п. 120.7 ст. 120 ПКУ. При цьому штрафи та/або пеня за несвоєчасне подання звітності по КІК за 2022 та 2023 рр. не застосовуються (п. 54 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ).

 

 

 

Чи має право юрособа – платник єдиного податку третьої групи надавати та отримувати благодійну допомогу?

Основні засади благодійної діяльності в Україні регламентуються Законом України від 05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон № 5073).

Пунктом 2 частини першої ст. 1 Закону № 5073 визначено, що благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом № 5073 цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом № 5073, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах (частина перша ст. 3 Закону № 5073).

Слід зазначити, що благодійником є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (п. 5 частини першої ст. 1 Закону № 5073).

Частиною першою ст. 5 Закону № 5073 встановлено, що благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

публічний збір благодійних пожертв;

управління благодійними ендавментами;

виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 1 Закону № 5073 бенефіціар благодійної допомоги – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.

Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розд. XIV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 291.3 ст. 291 ПКУ юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування обліку та звітності» розд. ХIV ПКУ.

Поряд з тим, п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ визначено, що доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акту приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).

До складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів (п.п. 3 п. 292.11 ст. 292 ПКУ).

Відповідно до п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ фінансова допомога – фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Пунктом 291.5 ст. 291 ПКУ визначено обмеження, відповідно яким суб’єкти господарювання не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої групи, зокрема, перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Враховуючи зазначене, оскільки п. 291.5 ст. 291 ПКУ не встановлено заборони здійснювати благодійну діяльність, (у тому числі надавати безповоротну допомогу військовим) юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи можуть здійснювати благодійну діяльність. Крім цього, зазначаємо, що відповідно до п. 1 частини першої ст. 1 Закону № 5073 юридичні особи можуть виступати отримувачами благодійної допомоги у разі досягнення цілей, передбачених Законом № 5073.

 

 

 

Яким чином подається податкова декларація про майновий стан і доходи

Платник податків самостійно обирає спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) (п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)):

- особисто або уповноваженою особою;

- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання (п. 49.5 ст. 49 ПКУ);

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

В електронній формі податкову декларацію можна подати на сайті Державної податкової служби України в особистому електронному кабінеті платника податків.

Для зручності платників податків ДПС в особистому електронному кабінеті розміщено електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», що надає можливість часткового автоматичного передзаповнення декларації на підставі даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податку та відомостей про обʼєкти нерухомого чи рухомого майна.

Електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи»  дозволяє сформувати податкову декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку.

 

 

 

 

Декларування доходів: актуальні питання «гарячої лінії»

Триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2023 року. Тож днями начальником відділу розгляду звернень платників податків та адміністрування податків з громадян та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС у Тернопільській області Василем Карпою проведено сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо цієї теми.

 

 

Під час сеансу телефонного зв’язку посадовець нагадав про терміни та види доходів, які підлягають декларуванню. Розповів, що з 01.01.2024 діє нова форма податкової декларації та інструкція щодо її заповнення, оновлена редакція яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року № 467 «Про затвердження Змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2023 року за № 1817/40873.

Василь Карпа зазначив для кого є граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи до 1 травня 2024 року

- фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування; 

- громадян, які отримали доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню; 

- осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

До 31 грудня 2024 року (включно) для громадян, які мають право на податкову знижку.

Також Василь Карпа звернув увагу додзвонювачів на граничні строки сплати, а саме – до 1 серпня 2024 року сум податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору, зазначених у поданій податковій декларації.

Багато телефонували, щоб дізнатися про доходи, які підлягають обов’язковому декларуванню. Податківець перелічив доходи, які необхідно декларувати:   

- від продажу власної сільськогосподарської продукції; 

- від продажу цінних паперів та корпоративних прав; 

- від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна; від провадження господарської діяльності або незалежної професійної діяльності (крім підприємців на спрощеній системі оподаткування); 

- у вигляді спадщини або подарунків; 

- не від податкових агентів та інші доходи, які не були оподатковані протягом року; 

- іноземні доходи; 

- прощений (анульований) банком борг за кредитом.

Декларацію про майновий стан і доходи можна подати через застосунок «Моя податкова» або «Електронний кабінет платника».

Форма декларації та інструкція щодо її заповнення доступні на сайті ДПС України. При виникненні питань щодо кампанії декларування платникам слід звертатись до Центрів обслуговування платників за місцем проживанням.

На всі поставлені запитання в ході «гарячої лінії» були надані кваліфіковані роз’яснення в межах чинного законодавства.

 

 

 

Майже 35 млн грн військового збору сплатили жителі Тернопільщини на обороноздатність країни

Упродовж січня цього року до бюджету від платників області надійшло 34,7 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник січня 2023 року на 1,7 млн гривень.

Нагадаємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

 

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь